Hur jag försöker hålla mig i balans just nu

Hur jag försöker hålla mig i balans just nu

  • Promenader i skogen

  • Tränar ute i naturen

  • Yogar hemma

  • Gör andningsövningar
Var stark, 
PT Ludde